ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΝΕΑ

Υπαίθρια έκθεση 2015

Φέτος η Right Rental υποστήριξε την μεγαλύτερη υπαίθρια εκδήλωση. Διεξήχθη σε διάφορες πόλεις, και για τους σκοπούς της έκθεσης στήθηκαν δεκάδες σκηνές. Όλες οι σκηνές και ο συνοδεύον εξοπλησμός στήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα του Right Rental Special Events Services. Οι εργαζόμενοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα κατασκευής και άρτιας οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.

Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2529Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2531Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2533Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2535Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2537Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2539Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2540Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2549Υπαίθρια έκθεση 2015, μικρή φωτογραφία 2551