ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ Σχεδιασμός, μελέτη και σύνθετη οργάνωση εκδηλώσεων

Σχεδιασμός, μελέτη και σύνθετη οργάνωση εκδηλώσεων

Εκτός από το ενοίκιο και την παράδωση η Right Rental Special Events Services θα σας προσφέρει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- προκαταρκτική μελέτη για την εκδήλωσή σας
- γραφική απεικόνιση
- 3D απεικόνιση
- logistics, σχεδιασμός και εκτέλεση
- περίπλοκη διαχείριση