ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ Φορτοεκφορτωτικές δραστηριότητες και τοποθέτηση

Φορτοεκφορτωτικές δραστηριότητες και τοποθέτηση

Οι παραδόσεις του εξοπλισμού γίνονται από εξειδικευμένες ομάδες της Right Rental Special Events Services. Οι εργαζόμενοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των μεταφορών, τη φόρτωση και εκφόρτωση, την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και ρύθμιση όλων των ειδών του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για της διοργάνωση μιας εκδήλωσης.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων και ζητήστε τον σχεδιασμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη της παράδοσης σας.