ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ Εξοπλισμός σκηνών/ Τοίχοι, πόρτες, ράμπες

Ράμπες

Διαστάσεις:
Μήκος 2 m
Πλάτος 2 m

Βάρος 46 kgΡάμπες, εικόνα 2321

Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας