ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ Εξοπλισμός σκηνών/ Τοίχοι, πόρτες, ράμπες

Τοίχοι από PVC

Διαστάσεις:
Ύψος: 2,6 m - 16 kg
Ύψος: 3,5 m - 21 kg
Πλάτος: 1 mΤοίχοι από PVC, εικόνα 2018

Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας