ΠΡΟΪΟΝ ISSUU

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ Εξοπλισμός σκηνών/ Δάπεδα

Συναρμολογούμενη κατασκευή δαπέδων

Αρ. κατηγορίας: К/FLOOR 1

Το δάπεδο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το είδος της σκηνής, και από εκεί την "αίσθηση" για ολόκληρη την εκδήλωση. Το μοντέλο К/FLOOR 1 είναι κατασκευασμένο από στιβαρό μεταλλικό σκελετό καλυμμένο με ξύλο. Η επεκτασιμότητα του, του επιτρέπει να συμμετέχει στην κατασκευή όλων των μεγεθών και σχημάτων δαπέδων. Ο σχεδιασμός του κρύβει τις αδυναμίες του υφιστάμενου εδάφους και είναι υποχρεωτικός για εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Η σκηνή μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς δομή δαπέδου, αν το έδαφος το επιτρέπει (πεζοδρόμια, αναβαθμισμένο δάπεδα, σκυρόδεμα, κλπ).Συναρμολογούμενη κατασκευή δαπέδων, εικόνα 2019

Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας