Каталог ISSUU
0700 13 700
национален телефон
УСЛУГИ/ Товаро-разтоварни дейности и позициониране

Товаро-разтоварни дейности и позициониране

Доставките на оборудване са функции на специализирани екипи на Right Rental Special Events Services. Служителите ни имат богат опит в транспорта, товаро-разтоварните дейности, позиционирането, монтажа и аранжирането на всякакъв тип оборудване за събития.

Моля обърнете се към нашия търговски екип и заявете услуга по планиране и логистика на Вашата доставка.